Lurifax arbetar efter en solid miljö- och kvalitetspolicy där vi i varje arbetsmoment strävar efter att leverera trygga produkter med omtanke om miljö & hälsa. Vi påverkar inte miljön med frakt från fabrik då alla våra produkter tillverkas av oss i vår studio i Sverige. Samtliga tyger som inkorporeras i vårt sortiment är strikt certifierade enligt Oeko-Tex och därtill ekologiska.

Oeko-Tex

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende globalt test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier. Certifieringssystemet infördes 1992 och huvudsyftet är att utveckla provningskriterier, gränsvärden och testmetoder på vetenskaplig grund.

Produktcertifieringen är ett optimalt verktyg för företag inom textilbranschen för att kvalitetssäkra sina textilprodukter samt visa att textilen inte innehåller farliga ämnen för hud och hälsa.

 

Vilka kriterier tar man hänsyn till?
  • Viktiga lagstadgade föreskrifter så som förbjuda azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel.
  • Hälsovådliga kemikalier även om de hittills inte har reglerats i lag.
  • Krav i bilagorna XVII och XIV av Europeiska unionens kemikalieförordning REACH (Reach handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen), ECHA (European Chemicals Agency), SVHC-kandidatlistan (Substances of Very High Concern Indentification) som OEKO-TEX® gemenskapens expertgrupper har bedömt vara relevanta för dukar, textiler, kläder eller tillbehör. Diskussioner och utvecklingar som har bedömts vara relevanta tas i beaktande så snart och så effektivt som möjligt vid uppdateringar av krav Standard 100 by OEKO-TEX®.
  • Krav från den amerikanska CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) gällande bly.
  • Talrika andra miljörelevanta substansklasser. OEKO-TEX® gör labbtester som omfattar förbjudna ämnen och har produktklasser där man kontrollerar skadliga ämnen utifrån textilernas och materialens respektive användningssyfte.

De humanekologiska kraven blir även allt strängare beroende på hur intensiv hudkontakt man har med en produkt och hur känslig huden är.

Läs mer: Oeko-Tex Inspiring Confidence.